DEFILED 2013

(Left to Right) Yusuke Sumita (Guitars), Haruhisa Takahata (Bass), Kenji Sato (Vocals), Takahiro Okada (Drums)

DEFILED 2012

(Left to Right) Yusuke Sumita (Guitars), Haruhisa Takahata (Bass), Kenji Sato (Vocals), Takahiro Okada (Drums)

DEFILED 2011

(Left to Right) Yusuke Sumita (Guitars), Haruhisa Takahata (Bass), Kenji Sato (Vocals), Takahiro Okada (Drums)

DEFILED 2010

(Left to Right) Yusuke Sumita (Guitars), Haruhisa Takahata (Bass), Kenji Sato (Vocals), Takahiro Okada (Drums)

DEFILED 2009

(Left to Right) Yusuke Sumita (Guitars), Haruhisa Takahata (Bass), Kenji Sato (Vocals), Takahiro Okada (Drums)

DEFILED 2008

(Left to Right) Yusuke Sumita (Guitars), Kenji Sato (Vocals), Kyosuke Nakano (Drums), Haruhisa Takahata (Bass)

DEFILED 2007

(Left to Right) Yusuke Sumita (Guitars), Kenji Sato (Vocals), Haruhisa Takahata (Bass), Takashi Nonaka (Drums)

DEFILED 2006

(Left to Right) Kenji Sato (Vocals), Takashi Nonaka (Drums), Haruhisa Takahata (Bass), Yusuke Sumita (Guitars)

DEFILED 2005

(Left to Right) Yusuke Sumita (Guitars), Kenji Sato (Vocals), Tadashi Kurihara (Drums), Haruhisa Takahata (Bass)

DEFILED 2004

(Left to Right) Hideki Fujimoto (Vocals), Yusuke Sumita (Guitars), Kiyomoto Takanashi (Drums), Norihisa Fukuda (Bass)

DEFILED 2003

(Left to Right) Yusuke Sumita (Guitars), Hideki Fujimoto (Vocals), Norihisa Fukuda (Bass), Yuichi Ishiguro (Drums)

DEFILED 2002

(Left to Right) Yusuke Sumita (Guitars), Norihisa Fukuda (Bass), Hideki Fujimoto (Vocals), Yuichi Ishiguro (Drums)