Exhibitions

2009 Ginza ITO-YA
2009 Ginza
2009 Ginza ITO-YA
2009 Ginza
2008 Ginza ITO-YA
2008 Ginza
2007 Combai INCONTRI D'AUTUNNO
2007 Combai
2007 Combai INCONTRI D'AUTUNNO
2007 Combai
2007 Combai INCONTRI D'AUTUNNO
2007 Combai
2005 andZONE
2005 Yotsuya
THE HOTEL YOKOHAMA
2003 Yokohama
2001 Nihonbashi MITSUKOSHI
2001 Nihonbashi
2001 Treviso GALLERIA DEL LIBRAIO
2001 Treviso
2001 Treviso GALLERIA DEL LIBRAIO
2001 Treviso
2001 Treviso GALLERIA DEL LIBRAIO
2001 Treviso