Japan-Czech Association Japan-Slovakia Association Japonsko-česká spoločnosť, Japonsko-slovenská spoločnosť

Setkání Čechů, Slováků, a Japonců v Japonsku
Japonsko-česká společnost, Japonsko-slovenská společnost


1. Dátum konania : 31. 3. 2018, od 13:00 do 15:30 (prvá časť), od 15:30 do 17:00 (druháčasť)

2. Miesto konania
Prvá časť (v budove): Bunkyo Academy lecture room (1. suterén, Bunkyo Civic Center, 1-16-21, Kasuga, Bunkyo-ku, Tokyo, 112-0003; dve minúty peši od stanice metra Koraku-en)
Druhá časť (vonku): Koishikawa Koraku-en Garden (deväť minút peši od miestnosti pre prvú časť)
3. Účel akcie : Prehĺbenie vzájomného porozumenia a priateľstva medzi Čechmi, Slovákmi a Japoncami.

4. Program:
Prvá časť: prezentácia Čechov a Slovákov o živote v Japonsku, prezentácia Japoncov o japonských národných charakteristikách a o spomienkach na Slovensko; diskusia medzi účastníkmi.
Druhá časť: Hanami a prechádzka v Koishikawa Kouraku-en (v prípade nepriaznivého počasia bude pokračovanie prvej časti programu) .

5. Jazyk : Prezentácie budú v angličtine. Počas ostatných častí programu sa môže hovoriť akýmkoľvek jazykom podľa vlastného výberu.

6. Účastnícii :Česi a Slováci žijúci v Japonsku, Japonci.

7. Vstupné :
vrátane vstupného do Koishikawa Koraku-en Garden sa platí pri vstupe do miestnosti pred otvorením prvej časti programu.
Pre členov Japonsko-českej spoločnosti a Japonsko-slovenskej spoločnosti, pre Čechov, Slovákov a študentov・・・・・・・・・・・・ 500 jenov
Pre ostatných účastníkov・・・・・・1000 jenov

8. Registrácia
Žiadame záujemcov o stretnutie, aby vopred oznámili svoje mená a adresy.
Kontakt: Spoločný sekretariát Japonsko-českej a Japonsko-slovenskej spoločnosti (Tel: 03-68597470, E-mail: czsk@msd.biglobe.ne.jp)


* Upozorňujeme, že po naplnení kapacity miestnosti pre prvú časť programu (60 osôb), nebudeme môcť, bohužiaľ, zaregistrovať ďalších záujemcov.

** Máte-li jakékoli dotazy nebo př ipomínky k setkání, neváhejte se obrátit e-mailem na adresu Společného sekretariátu (Pan Akira Takamatsu).


Copyright 2018. Japonsko-česká spoločnosť, Japonsko-slovenská spoločnosť