Japan-Czech Association Japan-Slovakia Association Japonsko-česká společnost, Japonsko-slovenská společnost

Setkání Čechů, Slováků, a Japonců v Japonsku
Japonsko-česká společnost, Japonsko-slovenská společnost


1. Datum konání : 31. 3. 2018, od 13:00 do 15:30 (první část), od 15:30 do 17:00 (druhá část)

2. Místo konání
První část (uvnitř budovy) : Bunkyo Academy lecture room (1. suterén, Bunkyo Civic Center, 1-16-21, Kasuga, Bunkyo-ku, Tokyo, 112-0003. Dvě minuty pěšky od stanice metra Koraku-en)
Druhá část (venku) : Koishikawa Koraku-en Garden (Devět minut pěšky od místnosti první části)

3. Účel akce : Prohloubení vzájemního porozumění a př átelství mezi Čechy, Slováky a Japonci.

4. Program První část :
Prezentace Čechů a Slováků „O životě v Japonsku“, prezentace Japonců „O japonských národních charakteristikách“ a „O Vzpomínkách na život na Slovensku“, diskuse mezi účastníky.
Druhá část : Hanami a procházka v Koishikawa Kouraku-en (v př ípadě deště bude nahrazeno pokračováním první části programu).

5. Jazyk : Prezentace proběhnou v angličtině. Během ostatních částí programu bude možno hovoř it jakýmkoli jazykem dle vlastní volby.

6. Účastníci : Češi a Slováci žijící v Japonsku, Japonci.

7. Vstupné :
včetně vstupného do Koishikawa Koraku-en Garden, platí se u vchodu do místnosti př ed zahájením první části progamu.
Pro členy Japonsko-české společnosti i japonsko-slovenské společnosti, pro Čechy, Slováky a studenty・・・・・・500 jenů
Pro ostatní účastníky・・・・・・1000 jenů

8. Registrace
Žádáme zájemce o setkání, aby nám př edem oznámili svá jména a adresy.
Kontakt: Společný sekretariát Japonsko-české a Japonsko-slovenské společnosti (Tel.: 03-68597470, email: czsk@msd.biglobe.ne.jp)


* Vezměte prosíme na vědomí, že př i naplnění kapacity místnosti, ve které se koná první část programu (60 osob), nebudeme bohužel moci registrovat žádné další zájemce.

** Máte-li jakékoli dotazy nebo př ipomínky k setkání, neváhejte se obrátit e-mailem na adresu Společného sekretariátu (Pan Akira Takamatsu).


Copyright 2018. Japonsko-česká společnost, Japonsko-slovenská společnost